Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Hemşirelerin Tıbbi Hatalara Eğilimleri

Tıbbi hatalar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde hasta güvenliğini tehdit eden ve öncelikli çözülmesi gereken sorunlar arasında gösterilmektedir. Bu araştırma, hemşirelerin tıbbi hatalara eğilim düzeylerini ve bunu etkileyebilecek faktörlerin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Kesitsel tipte tanımlayıcı olarak yapılan araştırma 300 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Kruskal Wallis, One Way Anova ve Tamhane Testi uygulandı. Araştırmada hemşirelerin tıbbi hatalara eğilim düzeylerinin düşük olduğu belirlendi. İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları, Enfeksiyonların Önlenmesi, Hasta İzlemi ve Malzeme Güvenliği, Düşmelerin Önlenmesi, İletişim alt boyutları puan ortalamaları sırasıyla 4.65, 4.63, 4.47, 4.55, 4.64’dür. Hemşirelerin yaş grupları ile ilaç transfüzyon uygulamaları; hemşirelerin pozisyonu ile ilaç transfüzyon uygulamaları, hastane enfeksiyonları, hasta izlemi ve malzeme güvenliği, düşmeler; serviste çalışan hemşire sayısı ile ilaç transfüzyon uygulamaları, hastane enfeksiyonları, hasta izlemi ve malzeme güvenliği, iletişim; servisteki yatak sayısı ile hasta izlemi ve malzeme güvenliği, iletişim alt boyutları; tıbbi hata yapma ile ölçeğin tüm alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamalı fark belirlendi [p<0.005].Anahtar Kelimeler
Tıbbi hata, hemşire, hasta, hastane

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri