Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Gelişimsel Gecikmesi Olan Çocukların Annelerinin Bağlanma Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Gelişimsel gecikmesi olan çocuk sahibi annelerin özellikleri, “gelişimsel gecikme” sürecine etki edebilecek faktörler açısından önemlidir. Bu nedenle ilk çocukluk yıllarında annenin tutum ve davranışlarına etki edebilecek her türlü özelliği çocukların gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu faktörlerden bir tanesi de annenin bağlanma stilidir. Bu çalışmada gelişimsel gecikmesi olan 3-6 yaş çocuğa sahip annelerin bağlanma stillerinin belirlenmesi ve bağlanma stillerinin çeşitli değişkenlere göre (medeni durum, yaş, eğitim durumu, çocuğun yaşı, çocuğun cinsiyeti ve çocuğa bakan kişiler) farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Çalışma Nisan 2015- Ekim 2015 tarihleri arasında Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk Gelişim Ünitesinde yürütülmüştür. Katılımcılar Denver II Gelişimsel tarama testi sonucu “anormal” çıkan 3-6 yaş arası 71 çocuğun annesinden oluşmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile Griffin ve Bartholomew (1994) tarafından geliştirilen “İlişki Ölçekleri Anketi” ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda gelişimsel gecikmesi olan çocuğa sahip annelerin büyük bir bölümünün güvenli bağlanma stiline sahip olmadığı görülmüştür. Medeni durum, yaş, eğitim durumu değişkenlerinin annenin bağlanma stiline göre farklılaştığı; çocuğun yaşı, çocuğun cinsiyeti ve çocuğa bakan kişiler gibi değişkenlerin ise annenin bağlanma stiline göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Gelişimsel Gecikme, Bağlanma Stilleri, Anne

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri