Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Aile Sağlığı Merkezlerinde Afet Farkındalığı Araştırması: Elazığ Örneği

Afetlerle mücadele edebilmenin en etkili yolu, afete sebep olacak tehlikelerin doğuracağı zarar ve kayıpları azaltacak önlemleri afetler olmadan önce almaktır. Bunun için afet farkındalığının toplumda yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bireylerin, afetlerle başa çıkabilme konusundaki davranışları, afetlere hazırlıklı olma ve bu konudaki bilgi ve bilinç düzeyleri ile belirlenmektedir. Bu araştırmada, aile sağlığı merkezlerinde yetişkin bireylerin temel afet bilinci ve farkındalık düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, Mart-Mayıs 2015 tarihlerinde 1267 yetişkin birey (704 kadın, 563 erkek) ile yürütülmüştür. Veriler, literatür incelemesi yapılarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış 40 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Soruların 12’si bazı sosyo-demografik özellikleri, 10’u temel afet bilincini ve 18’i afetlere hazırlıklı olma durumunu saptamaya yöneliktir. Yaş ortalaması 33,9±11,7 yıl olan 1267 katılımcının %55,6'sı kadındır. %28'i yükseköğretim mezunu olan katılımcıların %25,6'sını çalışmayan bireyler (işsiz, ev hanımı) oluşturmaktadır. %55,6’sı doğrudan bir afete maruz kaldığını ifade etmiştir. Elazığ'ın birinci derece deprem bölgesi olduğunu bilenler %85,7 (n=1086)'dir. Temel Afet Bilinci eğitimi alma sıklığı %41’dir. Afet bilinci bilgi puanlarına göre; tüm bireylerin ortalaması 10 puan üzerinden 8,88±1,34 puandır. Katılımcıların %89,7'si acil durum planı yapmadığını belirtmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, afet bilinci bilgi düzeyleri yüksektir fakat katılımcıların önemli bir kısmı acil durumlara yönelik herhangi bir hazırlık yapmamıştır. Afet farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Afet, afet hazırlık, afet bilinci, Elazığ

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri