Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kronik Hastalıklara Uyumu Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bu çalışma, fizyolojik, psikolojik sosyal ve spiritüel boyutları içeren kronik hastalıklara uyumu değerlendiren geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Metodolojik olarak yapılan çalışmanın örneklemini 288 kronik hastalığı olan birey oluşturmuştur. Ölçeğin geçerlik çalışmasında kapsam geçerliği ve yapı geçerliği analizleri yapılmıştır. Güvenirlik analizleri için iç tutarlık ve değişmezlik analizleri yapılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin kapsam geçerlik indeksleri 0.87-0.99 olarak belirlenmiştir. Yapı geçerliği için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda 28 maddelik 4 boyutlu bir ölçek yapısına ulaşılmıştır. Ölçeğin yapısının doğrulanıp doğrulanmadığını değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin uyum indeksleri X2/sd= 1.731 (mükemmel uyum), RMSEA=0.050 (mükemmel uyum), CFI=0.922 (kabul edilebilir uyum), IFI=0.928 (kabul edilebilir uyum) ve GFI=0,90 (kabul edilebilir uyum) olarak bulunmuştur. Spearman-Brown katsayısı ve Guttman katsayısı 0.87, Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı ise 0.83 olarak tespit edilmiştir. Kronik Hastalıklara Uyumu Değerlendirme Ölçeği kronik hastalıklara uyumu değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.



Anahtar Kelimeler
Kronik hastalık, uyum, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.



Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri