Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ebelerin Doğum Eyleminde Nonfarmakolojik Ağrı Kontrol Yöntem Uygulama Durumları ve Etkileyen Faktörler

Araştırma, ebelerin doğum eyleminde nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntem uygulama durumları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kayseri’de doğum yaptırılan hastanelerde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 252 ebe oluşturmuştur. Veriler “Bilgilendirilmiş Onam Formu” uygulandıktan sonra “Soru Formu” kullanılarak toplanmış, bilgisayarda SPSS 14.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı istatistiksel analizler kullanılmıştır. Ebelerin %48.0’inin nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemleri konusunda bilgi aldığı, bilgi alan ebelerin %86,7’sinin bu bilgiyi temel mesleki eğitim sırasında, %25.0’inin kendi araştırmaları sonucunda, %4,7’sinin kurslardan, %3,1’inin hizmet içi eğitimde aldığı belirlenmiştir. Ebelerin öğrenim durumlarına göre nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemleri konusunda bilgi alma durumları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (x2=44,127, p<0,05) ve Ebelerin öğrenim durumları ile nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemlerini bilme durumları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=57,184, p<0,05) ve öğrenim durumlarına göre nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemlerini uygulama durumları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=42,900, p<0,05). Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda hastanede çalışan ebelerin nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemlerine ilişkin bilgi ve uygulama eksiklerinin bulunduğu belirlenmiştir. Annelerin olumlu doğum deneyimi yaşamalarında ve doğum ağrısının kontrolünde etkin rol alan ebelerin, konforlu doğumun gerçekleştirilmesi, yeterli bilgi ve donanıma sahip ebelerin yetiştirilmesi, bilgi ve uygulama eksikliklerinin giderilmesine yönelik ebelik eğitimi sırasında ve çalışan ebelere nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitim yapılması, bilgilendirme ve kurs programlarının düzenlenmesi önerilir.Anahtar Kelimeler
Ebe, doğum eylemi, nonfarmakolojik ağrı kontrol, yöntemi, nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemi uygulama, etkileyen faktörler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 9 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri