Journal of Current Research on Health Sector (JoCReHeS) - ISSN: 2547-9636

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arama

Bircan ULAŞ KADIOĞLU
Aile Sağlığı Merkezlerinde Afet Farkındalığı Araştırması: Elazığ Örneği , ss. 1-10
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Esra TURAL BÜYÜK
İshali Olan Bebeklerin Beslenmesi ve Besin Hijyeni Konusunda Annelerin Bilgi ve Tutumları , ss. 11-18
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Mustafa MACİT
112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının İntihar Vakalarına Karşı Tutumları: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması , ss. 19-30
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Gülperi DEMİR
Adolesanların Süt ve Süt Ürünleri Tüketimlerinin İncelenmesi , ss. 37-48
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Abdullah SOYSAL
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Faktörler , ss. 49-66
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Serkan BARSBAY
Hastane Klinik Çalışanlarının Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumları , ss. 67-78
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ayşe KOYUN
Breast Self-Examination Behavior Predictors of Turkish Young Women: A Health Belief Structural Equation Model , ss. 93-102
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Nihal ULUTAŞ
Ebelerin Doğum Eyleminde Nonfarmakolojik Ağrı Kontrol Yöntem Uygulama Durumları ve Etkileyen Faktörler , ss. 109-120
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Figen ALP YILMAZ
Individual Applications of Turkish Lactating Women to Increase the their Breastmilk Production , ss. 121-134
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ayşe KACAROĞLU VİCDAN
Kronik Hastalıklara Uyumu Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması , ss. 135-144
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Dilek ÖZÇELİK ERSÜ
Dietary consumption of certain nutrients during pregnancy: A dietary inquiry of pregnant women applied to a government maternity hospital in the province of Istanbul, province of Turkey , ss. 185-194
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Özlem PERSİL ÖZKAN
Kardiyovasküler Hastalık Tanısı Almış Hastaların Genel Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi , ss. 195-208
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Hüsnünur ASLANTÜRK
Gelişimsel Gecikmesi Olan Çocukların Annelerinin Bağlanma Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi , ss. 221-232
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Fatma BİRGİLİ
Hemşirelerin Tıbbi Hatalara Eğilimleri , ss. 249-266
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cansu G. KOCA
An Assessment on the Impact of the Effective Length of Mandible on Retromolar Space , ss. 267-274
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Bircan ULAŞ KADIOĞLU
Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları , ss. 285-296
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Türkan DÜBÜŞ
Plevral Efüzyonlarda Videotorakopik Yaklaşımla Tanı ve Tedavinin Etkinliği , ss. 297-302
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Sena TOLU
Lenfödem Konusunda İnternet Sitelerinde Yayımlanan Hasta Bilgilendirme Metinlerinin Okunabilirlik ve İçerik Değerlendirmesi Üzerine Yeni Bir Bakış , ss. 303-314
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Betül AKALIN
Yataklı Tedavi Kurumu Hizmetlerinde Cevap Verebilirlik: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği , ss. 321-336
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Betül AKALIN
Bilişsel Esneklik ve Stres Yönetimi: Bir Karma Yöntem Çalışması , ss. 353-364
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 11 (2) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2021 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrehes.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri